OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

3. júla 2018

Adresát:   Jana Timová,  nar. 2000,   Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:  Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn:   38Csp/35/2018

38Csp/11/2018

Menovaná  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  17.07.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené:    03.07.2018

Zvesené:     ………………..

************************************************************************************************************************************

 

Adresát:  Beáta Gregová,  nar. 1973,   Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:  Okresný súd Košice I, Štúrova 29,  041 60  Košice I

 

Sp. zn:   37Er/1428/2009

Menovaná  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  17.07.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené:    03.07.2018

Zvesené:     ………………..

                                                                                                         Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne