OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

13. júna 2018

Adresát: Terézia Siváková, nar. 1975, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 0Er/5308/1999-22

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 27.06.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 13.06.2018

Zvesené: ………………..

                                                   Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne