Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

12. marca 2018