OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

11. júna 2018

Adresát: Ondrej Ferčík, nar. 1984, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 20Er/7009/2014-15

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 25.06.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 11.06.2018

Zvesené: ………………..

****************************************************************************************************************************

Adresát: Bibiána Hanisová, nar. 1988, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Colný úrad Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice

Sp. zn: 306165/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 25.06.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 11.06.2018

Zvesené: ………………..

                                                                               Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne