OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

6. júna 2018

 Adresát:  Marta Fazekasová,  nar. 1970,   Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:  Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn:   20Er/3928/2014

Menovaná  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  20.06.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené:    06.06.2018

Zvesené:     ………………..

 ******************************************************************************************************************************************************

Adresát:  Renáta Hutmanovánar. 1968,   Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:  Okresný súd, Nám. Matice Slovenskej 5/1,  965 35  Žiar nad Hronom

Sp. zn:   9C/239/2015-86

Menovaná  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  20.06.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené:    06.06.2018

Zvesené:     ………………..

 

Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne