Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

19. marca 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Kuteš Ján, nar. 1980

Rusnák Juraj, nar. 1956

Červeňáková Ružena