Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

28. septembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Igor Šuchár, nar. 1955

Veronika Ventura, nar. 1986

Róbert Sivák, nar. 1986