Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

19. januára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Anna Šmatárová, nar. 1963

Mário Martini Rosenberg, nar. 1950