Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

19. apríla 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Petronela Ďuričková, nar. 1977

Mária Jarcová, nar. 1959