Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

23. novembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Milan Pícha

M. Lokšová

Dionýz Horváth, nar. 1966

Marián Mráz, nar. 1970

Jozef Horváth

Jozef Molek, nar. 1972

Patrik Kulin, nar. 1992

Eva Lacková, nar. 1993

František Demeter, nar. 1994

Anna Horváthová