Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

12. januára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Sepeši Gergely, nar. 1986

Dalibor Eštočák, nar. 1988

Ondrej Hriňák, nar. 1991