Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

9. októbra 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Stanislav Žaludek, nar. 1981

Ing. Oskár Czeto, nar. 1960