Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

12. septembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Karol Kovács, nar. 1961

Roman Laci, nar. 1989

Ladislav Nevelöš, nar. 1954

Šimon Turčan, nar. 1950

Jana Studená, nar. 1938