Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

8. januára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ján Kuteš, nar. 1980

Martin Gerbery, nar. 1996