Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

8. septembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ladislav Madarassy, nar. 1964

Pavol Baláž, nar. 1969

Marta Čörgöová, nar. 1951

Helena Bodnárová, nar. 1954