Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

6. augusta 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Diana Nagyová, nar. 1990

Martin Baláž, nar. 1995

Patrik Mamczur, nar. 1990

Valentína Turtáková, nar. 1976

Petronela Ďuríčková, nar. 1977

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950