Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

5. januára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Katarína Čičváková, nar. 1953

Patrik Mamczur, nar. 1990

Eugen Prášil, nar. 1978