Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach.

9. júla 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jozef Guľáš, nar. 1988

Dominika Dianová, nar. 1986