Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

4. januára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Martin Baláž, nar. 1995

Jozef Molek, nar. 1972