Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

14. júna 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Erik Holub, nar. 1978

Dalibor Levkanič, nar. 2014 – do rúk zákonného zástupcu