Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

12. júna 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Lucián Bunda, nar. 1987