Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

7. júna 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Eugen Prášil, nar. 1978

Jana Ferková, nar. 1982

Róbert Sivák, nar. 1992

Tibor Szaniszlo, nar. 1980