Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

27. novembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marián Jalč, nar. 1972

Juraj Rusnák, nar. 1956

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950