Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

21. apríla 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Arpád Holub, nar. 1972

Erik Holub, nar. 1978