Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

9. februára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Patrik Mamczur, nar. 1990