Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

22. marca 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Lýdia Urbančíková, nar. 1942

Jozef Gaži, nar. 1974