Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

21. marca 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Krátky Tibor, nar. 2002

Laci Roman, nar. 1989

Navrátil Dušan, nar. 1964