Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

24. novembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Igor Onder, nar. 1995

Igor Suchar, nar. 1955