Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

29. septembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jozef Molek, nar. 1972

Patrik Kulin, nar. 1992