Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

8. februára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jana Weiserová, nar. 1966

Katarína Čičváková, nar. 1953

Mária Jarcová, nar. 1959