Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

15. mája 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marietta Isaeva, nar. 1971

Róbert Sivák, nar. 1992

Miroslav Kovaľak, nar. 1974

Rudolf Balog

Peter Šofa, nar. 1983