Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

14. mája 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Rudolf Balog

Juraj Rusnák, nar. 1956

Július Wachovič, nar. 1997

Pavol Prášil, nar. 1967

Marián Ignáth

Ondrej Hriňák, nar. 1991

Ladislav Prášil

Tibor Szaniszló, nar. 1980

Roman Balog, nar. 1982