Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

13. novembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Kristína Priehradníková, nar. 1983

Jozef Molek, nar. 1972

Igor Onder, nar. 1995

Tibor Szaniszló, nar. 1980