Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

7. novembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ján Oraja, nar. 1999

Dušan Navrátil, nar. 1964