Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

10. mája 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jana Studená, nar. 1938
Eva Levkaničová, nar. 1991
Helena Bodnárová, nar. 1954
Róbert Sivák, nar. 1992