Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

30. januára 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Miroslav Benčko,nar. 1974

Tibor Molek, nar. 1966

Alexander Hricko

Marietta Isaeva, nar. 1971