Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

27. apríla 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Juraj Nagy, nar. 1988

Ilona Gorová, nar. 1960

Simona Guľášová, nar. 1994

Rudolf Guľáš, nar. 1984

Rudolf Balog, nar. 1971

Milan Balog, nar. 1978

Jaroslav Slepčík, nar. 1983