Oznámenie o doručení obyčajnej zásielky

8. decembra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Kačmár

Peter Bukovinský

Katarína Čičváková

Viktor Kopčo

Albín Balog