Oznámenie o doručení obyčajnej zásielky

10. októbra 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Milan Sivák

Eva Lacková

Ján Pohlodko

Anna Horváthová

Ing. Csaba Csendes

Dušan Buday

Tibor Molek

Mária Halušková

Anna Horváthová

Renáta Šarišková

Mgr. Erik Laktič

Radoslav Krinický

Dušan Danko

Ondrej Pohlodko

Mikuláš Kovaľák

Marietta Isaeva

Eva Živkovičová

Ing. Josef Žadánsky

Dionýz Horváth

Milan Kubis

Vladimír Gorog