Oznámenie o doručení obyčajnej zásielky

20. marca 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:
Bortnyák Bence

Peter Kende, nar. 1970

Gizela Slepčíková

Jana Weiserová, nar. 1966

René Žaludek, nar. 1989