Oznámenie o doručení obyčajnej zásielky

17. marca 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Turek

Alexander Hricko, st.

Tomáš Palečko

Igor Žaludek, nar. 1978

Slavomír Turták, nar. 1978

Ivan Žaludek, nar. 1976