Oznámenie o doručení obyčajnej zásielky

16. marca 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

p. Urban

Michal Sivák, nar. 1993

Mária Siničáková, nar. 1946

Daniela Novysedláková, nar. 1974

Jana Studená, nar. 1938