Oznámenie o doručení obyčajnej zásielky

14. marca 2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Brigita Ignáthová, nar. 1972

Katarína Raševová, nar. 1986