Notárska zápisnica – Osvedčenie o priebehu dražby

6. apríla 2018