1 ks reklamného banera o rozmere 12x16m, umiestneného na fasáde obytného domu , na pozemku parcelné číslo 3643 v k.ú. Huštáky, upovedomenie o podaní odvolania.

13. februára 2018

Verejná vyhláška