Tancovali jedna radosť


20. júna sa uskutočnil Juniáles pre členov Denného centra. Po vlaňajšom úspechu sme ho pripravili na Alpinke. Slniečko svietilo a od začiatku panovala príjemná atmosféra. Príjemne seniorov naladil aj DJ i Spevácka skupina Staromešťanka. Okrem toho sa stále tancovalo, keďže našich seniorov do tanca vôbec netreba prehovárať. Do tanečného kola stiahli aj starostu s prednostom. Pečená klobáska bolo výborným obedom v prírode a po nej nasledovala bohatá tombola. Juniáles sa vydaril a my sa už tešíme na ten budúcoročný.

K stiahnutiu