Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku: Výmena a doplnenie prvkov detského ihriska na námestí L. Novomeského

4. septembra 2015