Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku.

              Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/ 68 27 135.

Súhrnná tabuľka pre rok 2016 v prílohe:  príspevky

Termín predaja:  

máj 2017

04.05.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

18.05.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

 

jún 2017

08.06.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

22.06.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.