Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku.

              Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/ 68 27 135.

Súhrnná tabuľka pre rok 2016 v prílohe:  príspevky

 

Termín predaja:  júl 2017

Pozor zmena predaja!

Prvý termín predaja stravných lístkov bude:

03.07.2017 (pondelok)  v čase do 14.00 hod.

04.07.2017 (utorok)  v čase do 14.00 hod.

07.07.2017 (piatok)  v čase do 11.00 hod.

Druhý termín predaja stravných lístkov:

27.07.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

 

august 2017

03.08.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

17.08.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.