Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku.

              Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/ 68 27 135.

Súhrnná tabuľka pre rok 2016 v prílohe:  príspevky

 

Termín predaja:

december 2017

07.12.2017 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

12.12.2017 (utorok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

 

január 2018

11.01.2018 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.

25.01.2018 (štvrtok)  v čase od 9.00-12.00 hod.