Staromestské listy


SL č 8_2016  a SL 1_2017 pre nadmernú veľkosť nieje možné na stránku umiestniť. V prípade potreby kontaktujte redakciu:

Mgr. Katarína Birková

redakcia@kosice-city.sk

 

Tvorbu periodika a jeho činnosť upravujú:

č. 30-2013 – štatút Redačnej rady Staromestských listov

č. 29-2013 – štatút periodika Staromestské listy