Stali sme sa Klubom seniorov roka 2017


Na základe výsledkov a aktivít získalo naše Denné centrum od Rady seniorov mesta Košice titul KLUB SENIOROV ROKU 2017.

Najprv sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení, potom nasledoval galaprogram v Spoločenskom pavilóne s názvom Vám… s vďakou a láskou. Podujatia sa zúčastnilo okolo 600 seniorov z celého mesta.

Blahoželáme!

 

 

K stiahnutiu