Správne poplatky za osvedčovanie podpisov a listín


č. 25-2013 – správne poplatky za osvedčovanie podpisov a listín