Spev bez hraníc 2017


MČ Košice-Staré Mesto vyhlasuje 11. ročník celomestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc 2017, ktorý sa uskutoční 24.októbra 2017 (utorok) v Radničnej sále MÚ na Hviezdoslavovej ulici 7.

Rovnako ako minulý, aj tento rok sa do súťaže môžu prihlásiť nielen jednotlivci, ale aj spevácke zbory a skupiny. Stačí len vyplniť prihlášku a zaslať na: kultura@kosice-city.sk alebo poštou na adresu: MÚ MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice.

Uzávierka prihlášok je 18.10.2017. Harmonogram súťaže bude zverejnený na webe po tomto termíne. Výsledky budú slávnostne vyhlásené na galaprograme, ktorý sa uskutoční 26.10.2017 (štvrtok) a zverejnené na internete.

Prihlášku do súťaže nájdete tu: Prihláška – Spev bez hraníc 2017

Tešíme sa na Vás.

K stiahnutiu