Slovo bez hraníc 2017


MČ Košice-Staré Mesto vyhlasuje 22. ročník celomestskej recitačnej súťaže SLOVO BEZ HRANÍC 2017.

Mesiac november už každoročne patrí všetkým recitátorom. Súťaž sa uskutoční 28.novembra 2017 (utorok) počas celého dňa v Radničnej i sobášnej sále MÚ, Hviezdoslavova 7.

Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritéria. Prihlášku nájdete tu: prihláška slovo

Budeme radi, ak sa do súťaže zapojíte aj tento rok a zároveň vyzývame všetkých tých, ktorí sa doteraz neodhodlali, aby sa nebáli a zapojili sa do súťaže.

Každá škola môže do súťaže v danej kategórii prihlásiť maximálne 2 súťažiacich. 

Uzávierka prihlášok je 21. novembra 2017.

Harmonogram súťaže bude po uzávierke zverejnený na webe.

Bližšie informácie získate na t.č.: 055/6827 136 alebo mailom na : kultura@kosice-city.sk

slovo bez hraníc 2017-plagát

 

K stiahnutiu