Slávnostné otvorenie prístavby na MŠ Jarná


20.12.2017 bola slávnostne otvorená prístavba MŠ Jarná 4 v
zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta, ktorá bola skolaudovaná
21.11.2017.
Prístavba bude modernou triedou pre ďalších 25 detí, vďaka čomu pribudnú
aj dvaja pedagogickí zamestnanci.
Na prístavbu bolo vynaložených 40 000 € zo štátneho rozpočtu a takmer 70
tisíc z rozpočtu našej mestskej časti.

      

K stiahnutiu