Rozkopávky na území MČ Košice – Staré Mesto


 

Prehľad oznámených prekopávok na území mestskej časti Košice – Staré Mesto
P.č. Žiadateľ prekopávky Miesto prekopávky Termín zahájenia realizácie prekopávky Termín ukončenia prekopávky
98. Cresco Hotels, s.r.o. Továrenská – Štefánikova 30.11.2018
97. VVS, a.s. Kmeťova 13 15.12.2018
96. VVS, a,s, Masarykova – Svätoplukova 15.12.2018
95. Spravobyt, s.r.o. Mäsiarska – prekopávka chodníka 13.11.2018 25.11.2018
94. MARADA Real Estates, a.s. Františkánska 1 19.11.2018 20.11.2018
93. IKOZ, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 29.10.2018 20.12.2018
92. Kiss stavebné práce, s.r.o. Tajovského č.10 01.11.2018 15.11.2018
91. Cresco Hotels, s.r.o. Továrenská – Štefánikova 31.10.2018 19.11.2018
90. Chemkostav, a.s. Továrenská ul. – umiestnenie žeriavu 09.11.2018 17.11.2018
89. Ento, s.r.o. Floriánska ul. – pripojenie komunikácie na komuinikáciu
88. MUDr.Tomáš Beneš Kmeťová 7 26.10.2018 10.11.2018
87. Teko, a.s. Štúrova – Žriedlová 31.10.2018 10.11.2018
86. Teko, a.s. Moyzesova ul. 13.10.2018 ukončenie podľa rozsahu prác
85. Východoslovenskú múzeum Strojárenská ul. 29.10.2018 17.12.2018
84. Investconsul, s.r.o. Zbrojničná ul. 20.10.2018 20.11.2018
83. BPMK, s.r.o. Orlia, Zvonárska – parcela č. 855/2 10.10.2018 16.11.2018
82. BPMK, s.r.o. Hlavná a všetky ulice CMZ 05.10.2018 31.12.2018
81. IQS, s.r.o. Vodná – prekopávka chodníka 08.10.2018 19.10.2018
80. TEKO, a.s. Štúrova ul. 8.10.2018 ukončenie podľa rozsahu prác
79. JPC, s.r.o. Lomená, Bellová 25.9.2018

30.04.2019

/ 5 dní v týždni /

78. Mesto Košice križovatka Bačíkova-Hlavná-Továrenská 13.9.2018 25.9.2018
77. Kancelária Ústavného súdu SR Hlavná 110 15.09.2018 15.09.2018
76. SPP-distibúcia, a.s. Letná 9 – chodník 15.09.2018
75. ENVIROLINE, s.r.o. Svätoplukova ul. – zriadenie vjazdu
74. TEKO a.s. Kováčska – prekopávka chodníka 10.08.2018 31.08.201
73. DZURISTAV, s.r.o. Františkánska 11.07.2018 24.07.2018
72. VVS, a.s. Bajzová – Palackého 31.07.2018 15.08.2018
71. MM Partners, s.r.o. Továrenská, Hviezdoslavova 21.06.2018 28.05.2022
70. JPC, s.r.o. Alvinczyho 30.06.2018 15.07.2018
69. Ing.Tibor Šesták Floriánska 28.06.2018 15.07.2018
68. VVS, a.s. Protifašistických bojovníkov 5 15.07.2018 20.07.2018
67. VVS, a.s. Jiskrova 7 15.7.2018 20.07.2018
66. TEKO, a.s. Mojmírova – chodník 02.07.2018 31.08.2018
65. TEKO, a.s. Mojmírova – OD Dargov 02.07.2018 31.08.2018
64. upc broadband slovakia, s.r.o.

Jilemnického 10

Jarná 12

26.06.2018
63. VVS, a.s. Bačíkova 4 – chodník 15.07.2018 20.07.2018
62. TEKO, a.s. Rastislavova, Štefánikova, Vodná, Moyzesova, Hvozdíkov park 02.07.2018 31.08.2018
61. TEKO, a.s. Staničné námestie 15.06.2018
60. GMT Plus, s.r.o. Svätoplukova 11.06.2018 11.06.2018
59. Dezider Farkaš Hutnícka 22 15.06.2018 30.06.2018
58. Mgr. Ľubomír Grega Štefánikova 44 28.05.2018 29.05.2018
57. VVS, a.s. Husárska 62 – chodník 31.05.2018 15.06.2018
56. VVS, a.s. Mojmírova 8 – chodník 31.05.2018 15.06.2018
55. VVS, a.s. Vojenská 3 – chodník 31.05.2018 15.06.2018
54. Spojstav, s.r.o. Štefánikova, Stará Baštová, Podtatranského, Puškinova, Zvonárska, Mlynská, Kováčska, Biela, Františkánska, Hrnčiarska – chodníky, komunikácie. 02.05.2018 31.12.2018
53. Tepláreň Košice, a.s. Pajorova 02.07.2018 15.08.2018
 52. MM Partners, s.r.o. Továrenská, Hviezdoslavova 26.04.2018 31.05.2018
51. VVS, a.s. Alvinczyho 27 30.04.2018 15.05.2018
50. Montrúr s.r.o. Továrenská-Štefánikova,prekopávka komunikácie 19.03.2018 13.04.2018
49. VVS, a.s. Mäsiarska 74 17.02.2018 15.04.2018
48. Grešákova, s.r.o. Tajovského – Grešákova, prekopávka chodníka 15.03.2018 25.03.2018
47. MM Partners, s.r.o. Továrenská – uzávierka chodníka 15.03.2018 30.04.2018
46. Enviroline,s.r.o. zriadenie vjazdu z podzemných garáži na Svätoplukovej ul.
45. VVS, a.s. Löfflerova 5 15.03.2018 20.03.2018
44. VVS, a.s. Tyršovo nábrežie 1 15.03.2018 20.03.2018
43. Strechy SK s.r.o. Hviezdoslavova 1 15.02.2018 15.02.2018
42. UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Jarná 12 05.02.2018
41. UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Jilemnického 12 05.02.2018
40. BH, s.r.o., Mäsiarska 26, KE Zimná 16 15.03.2018 20.03.2018
39. VVS, a.s. Jiskrova 10 15.03.2018 20.03.2018
38. VVS, a.s. Rázusova 25 15.03.2018 20.03.2018
37. EUROVIA SK a.s. od križovatky Štúrova-Toryská po križovatku Štúrova-Moldavská cesta-Idanská-Dunajská 03.02.2018 do ukončenia prác na UČS 08
36. TOBAKOS Hlavná 69-stavebný mechanizmus 23.01.2018 25.01.2018
35. BARP, s.r.o. Čajkovského chodník-umiestnenie kontajnéra 08.01.2018 09.03.2018
34. Stavochem, s.r.o. Bačíkova ul. 03.01.2018 05.01.2018
33. VVS, a.s. Jarná 15-chodník 15.12.2017 31.12.2017
32. VVS, a.s. Letná 8 15.12.2017 31.12.2017
31. Tepláreň Košice, a.s. Drevný trh – Puškinova – Krmanova 11.12.2017 závisí od rozsahu havárie
30. Chemkostav, a.s. ul.Strojárenská 04.12.2017 09.12.2017
29. VSE, a.s. Floriánska 1-7 30.11.2017 10.12.2017
28. Tepláreň Košice, a.s. Hutnícka ul. 30.11.2017 10.12.2017
27. VSE, a.s. Jiskrova ul. – Colný úrad 30.11.2017 10.12.2017
26. GMT Plus, s.r.o. Rumanova ul. predĺženie 31.03.2018
25. VVS, a.s. Zádielska 1 30.11.2017 15.12.2017
24. VVS, a.s. Jarná 9 30.11.2017 15.12.2017
23. GMT Plus, s.r.o. Svätoplukova ul. 16.10.2017 20.10.2017
22. Východoslovenská energetika, a.s. Senný trh – chodník 31.10.2017 10.11.2017
21. Východoslovenská energetika, a.s. Mestský park – chodník 31.10.2017 10.11.2017
20. Východoslovenská energetika, a.s. Bajzová 9 – Palackého 31.10.2017 10.11.2017
19. VVS, a.s. Protifašistických bojovníkov – Aupark 31.10.2017 10.11.2017
18. VVS, a.s. Bajzova 9 – chodník 15.10.2017 25.10.2017
17. VVS, a.s. Magurská 13 – chodník 15.10.2017 25.10.2017
16. VVS, a.s. Jesenná 22 – chodník 15.10.2017 25.10.2017
15. VVS, a.s. Letná 30 15.10.2017 25.10.2017
14. TEKO, a.s. Hutnícka ul. 20.10.2017 závisí od rozsahu poškodenia zariadenia
13. GMT Plus, s.r.o. Svätoplukova ul. 20.09.2017 27.09.2017
12. Tepláreň Košice a.s. Grešákova ul. 05.09.2017  závisí od rozsahu poškodenia zariadenia
11. Tepláreň Košice, a.s. Mojmírova ul. 07.08.2017 31.08.2017
10. Tepláreň Košice, a.s. Staničné námestie 15.08.2017 25.08.2017
9. Tepláreň Košice, a.s. Krmanova – Drevný trh 15.08.2017 25.08.2017
8. Východoslovenská energetika a.s. Mäsiarska 19-21 chodník 15.08.2017 25.08.2017
7. Východoslovenská energetika a.s. Zimná 1-3 – chodník 15.08.2017 25.08.2017
6. Východoslovenská energetika a.s. Bocatiova 18 – chodník 15.08.2017 25.08.2017
5. VVS, s.s. Poštová 15 – chodník 15.08.2017 25.08.2017
4. VVS, a.s. Škultétyho 2 15.08.2017 25.08.2017
3. VVS, a.s.  Svätoplukova 30 15.08.2017 25.08.2017
2. VVS, a.s. Löfflerova 10 15.08.2017 25.08.2017
 1. VVS, a.s. Lomená 14 15.08.2017  25.08.2017