Rozkopávky na území MČ Košice – Staré Mesto


 

Prehľad oznámených prekopávok na území mestskej časti Košice – Staré Mesto
P.č. Žiadateľ prekopávky Miesto prekopávky Termín zahájenia realizácie prekopávky Termín ukončenia prekopávky
 1. VVS, a.s. Lomená 14 15.08.2017  25.08.2017
2. VVS, a.s. Löfflerova 10 15.08.2017 25.08.2017
3. VVS, a.s.  Svätoplukova 30 15.08.2017 25.08.2017
4. VVS, a.s. Škultétyho 2 15.08.2017 25.08.2017
5. VVS, s.s. Poštová 15 – chodník 15.08.2017 25.08.2017
6. Východoslovenská energetika a.s. Bocatiova 18 – chodník 15.08.2017 25.08.2017
7. Východoslovenská energetika a.s. Zimná 1-3 – chodník 15.08.2017 25.08.2017
8. Východoslovenská energetika a.s. Mäsiarska 19-21 chodník 15.08.2017 25.08.2017
9. Tepláreň Košice, a.s. Krmanova – Drevný trh 15.08.2017 25.08.2017
10. Tepláreň Košice, a.s. Staničné námestie 15.08.2017 25.08.2017
11. Tepláreň Košice, a.s. Mojmírova ul. 07.08.2017 31.08.2017
12. Tepláreň Košice a.s. Grešákova ul. 05.09.2017  závisí od rozsahu poškodenia zariadenia
13. GMT Plus, s.r.o. Svätoplukova ul. 20.09.2017 27.09.2017
14. TEKO, a.s. Hutnícka ul. 20.10.2017 závisí od rozsahu poškodenia zariadenia
15. VVS, a.s. Letná 30 15.10.2017 25.10.2017
16. VVS, a.s. Jesenná 22 – chodník 15.10.2017 25.10.2017
17. VVS, a.s. Magurská 13 – chodník 15.10.2017 25.10.2017
18. VVS, a.s. Bajzova 9 – chodník 15.10.2017 25.10.2017
19. VVS, a.s. Protifašistických bojovníkov – Aupark 31.10.2017 10.11.2017
20. Východoslovenská energetika, a.s. Bajzová 9 – Palackého 31.10.2017 10.11.2017
21. Východoslovenská energetika, a.s. Mestský park – chodník 31.10.2017 10.11.2017
22. Východoslovenská energetika, a.s. Senný trh – chodník 31.10.2017 10.11.2017
23. GMT Plus, s.r.o. Svätoplukova ul. 16.10.2017 20.10.2017
24. VVS, a.s. Jarná 9 30.11.2017 15.12.2017
25. VVS, a.s. Zádielska 1 30.11.2017 15.12.2017
26. GMT Plus, s.r.o. Rumanova ul. predĺženie 31.03.2018
27. VSE, a.s. Jiskrova ul. – Colný úrad 30.11.2017 10.12.2017
28. Tepláreň Košice, a.s. Hutnícka ul. 30.11.2017 10.12.2017
29. VSE, a.s. Floriánska 1-7 30.11.2017 10.12.2017
30. Chemkostav, a.s. ul.Strojárenská 04.12.2017 09.12.2017