Rok sme zhodnotili vo vianočnej atmosfére


Vedenie staromestskej radnice a jej zamestnanci sa vo štvrtok 22.12.2016 stretli v reštaurácii Time Out na Mestskej krytej plavárni. V príjemnej vianočnej atmosfére, pri dobrej kapustnici a iných dobrotách vyhodnotili uplynulý rok a stanovili si ďalšie ciele do toho nového.

web1 web2 web3 web4

K stiahnutiu