Prvý mobilný výbeh pre psy v Starom Meste


O výbehu pre psy na Vojenskej ulici sa na komisiách i zastupiteľstve veľa hovorilo. Napriek tomu, že tamojším chovateľov psíkov venčovisko chýbalo, problémom bolo vo vhodnej lokalite vybudovať klasický výbeh a to z dôvodu podzemných inžinierskych sietí. Riešenie sa však našlo.

S výstavbou mobilného výbehu pre psy sa na Vojenskej ulici v blízkosti zastávky MHD začalo 24.11.2017. Tyče oplotenia však nie sú zabetónované v zemi, ale zapustené do betónových podložiek. Celé oplotenie je tak v prípade potreby rozoberateľné, samozrejme len s pomocou na to stanovenej technológie.

4.12.2017 bolo oplotenie výbehu dokončené a odovzdané. Mestská časť na neho vynaložila 3 068,76 €.  Staré Mesto do výbehu plánuje ešte osadiť lavičky a koše na psie exkrementy. Podľa dostupnosti financií možno pribudnú aj herné prvky.

K stiahnutiu