Privítame podnety od Staromešťanov


Milí Staromešťania,

budeme veľmi radi, ak nás budete aj naďalej kontaktovať ohľadom podnetov týkajúcich sa problémov v našom Starom Meste. Prekáža Vám nevyhovujúci stav chodníkov? Ponosujete sa na nepostačujúce osvetlenie Vašej ulice? Neviete si poradiť s dlhodobým neporiadkom okolo kontajnerovísk, hlučnou prevádzkou či čímsi úplne iným?

Neváhajte a obráťte sa na nás. Ak aj riešenie nebude priamo v našej kompetencii, posunieme Váš podnet na tie správne miesta a spoločnými silami ho odstránime.

Kontaktujte nás osobne, telefonicky na t.č.: 055/62 220 26, na e-mailových adresách: starosta@kosice-city.sk, info@kosice-city.sk, prípadne na FB profile MÚ MČ Košice – Staré Mesto.