Prerušenie distribúcie elektriny – zmena!


VSD informuje, že avizované prerušenie elektriny dňa 9. mája 2017  NEBUDE!

Distribúcia elektriny však bude prerušená dňa 15. mája 2017.

Presné ulice Starého Mesta, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe:

VSD

K stiahnutiu