Prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.4.2018


Prerušenie distribúcie elektriny v úseku:

ul.Zádielska č.1, Námestie L.Novomeského č.2

dňa 3. apríla 2018 od 8.00 hod. do 14.30 hod. 

prerušenie distrib.elektriny

K stiahnutiu