Prerušenie distribúcie elektriny


Východoslovenská distribučná informuje o prerušení distribúcie elektriny a to v termínoch

30. júna 2017

6. – 7. júla 2017

11. júla 2017

Bližšie informácie o presných lokalitách a uliciach, ako aj o čase prerušení nájdete v prílohe:

Prerušenie distribúcie el. od 30.6. – 11.7.2017

K stiahnutiu