Pracovné stretnutie na Kuzmányho sídlisku


Dňa 5. 4. 2017 sa uskutočnilo na Kuzmányho sídlisku pracovné stretnutie vo veci kontroly čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, údržby miestnych komunikácií a detských ihrísk.

Vedenie Miestneho úradu MČ KE-SM naň pozvalo zástupcov zo Správy mestskej zelene, Kositu a.s., Mestskej polície a referát životného prostredia s referátom dopravy z Magistrátu mesta Košice za účelom hľadania užšej spolupráce.

Všetci spločne absolvovali prechádzku po Kuzmányho sídlisku s cieľom mapovať problémy resp.problémové miesta a následne ich vyriešiť, čo sa dá dosiahnuť len vzájomnou spoluprácou s týmito inštitúciami.

Diskusia zahŕňala možnosti odstraňovania drevín spred bytoviek i v okolí kontajnerov, údržbu krov a trávnatých porastov, opravy chodníkov a skvalitnenie viditeľnosti čiar priechodu pre chodcov.

Prosíme nielen občanov, ale aj majiteľov prevádzok v blízkom okolí, aby malé odpadkové koše využívali len na drobný odpad.

Za stav prostredia okolo nás vo veľkej miere zodpovedáme my sami, a preto by sme týmto radi apelovali na všetkých občanov, aby sa voči svojmu okoliu správali zodpovedne a s úctou.

 

K stiahnutiu