Pozvanie na Garbiarsku


Spevácka skupina Staromešťanka, MSSk Dubina a tanečný súbor Šťastná žena prijali pozvanie klientov Domova dôchodcov na Garbiarskej ulici. Potešili ich hodinovým programom.

Nebola to prvá návšteva, počas Fašiangov na Garbiarskej vystúpili aj členky SSk Malina.

K stiahnutiu